Serwis firmy HuzarCom oferuje naprawy:

service  komputery stacjonarnych

  laptopów

  monitorów

  drukarek

  telefonów

  tabletów

  pozostałego sprzętu komputerowego.

Status naprawy

Aby sprawdzić status naprawy sprzętu oddanego do naszego serwisu prosimy wprowadzić na stronie  http://www.status.huzarcom.pl/ numer naprawy z protokołu przyjęcia sprzętu do serwisu

Cennik najczęściej świadczonych usług (orientacyjne ceny netto stosowane od początku 2022 r.):

 • reinstalacja systemu Windows z instalacją wszystkich sterowników oraz programów użytkowych typu Adobe Reader, Mozilla Firefox/Google Chrome, program antywirusowy w wersji darmowej, program do tworzenia plików pdf, pakiet OpenOffice, itp. - 130 zł
 • reinstalacja systemu Windows z zachowaniem istotnych danych oraz z instalacją wszystkich sterowników i programów użytkowych typu Adobe Reader, Mozilla Firefox/Google Chrome, program antywirusowy w wersji darmowej, program do tworzenia plików pdf, pakiet OpenOffice - 180 zł
 • klonowanie systemu pomiedzy dyskami twardymi - 100 zł
 • instalacja pojedynczego sterownika lub programu - 20 zł
 • konserwacja układu chłodzenia w komputerze stacjonarnym - od 60 zł
 • konserwacja układu chłodzenia w laptopie - od 120 zł
 • odwirusowanie komputera, usunięcie denerwujących reklam i niechcianych aplikacji - od 80 zł 
 • naprawa układu zasilania w laptopie - około 200 zł
 • wymiana matrycy w laptopie - od 60 zł 
 • reflow układu graficznego lub mostu w laptopie - około 250 zł
 • wymiana układu graficznego lub mostu w laptopie - około 450 zł 
 • wymiana gniazda zasilania w laptopie/tablecie - około 150 zł
 • wymiana klawiatury, napędu lub dysku w laptopie - od 50 zł

Godziny pracy serwisu:
poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00
soboty: 9:00 - 14:00
niedziele: nieczynne

Regulamin Serwisu firmy HuzarCom Łukasz Huzarski (kliknij tu, aby pobrać regulamin w pdf)

Pozostawienie sprzętu w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

 1. Każdy Klient oddający sprzęt do Serwisu oświadcza, iż zapoznał się z zapisami niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych Serwisowi zadań.
 2. Serwis przyjmując sprzęt do naprawy wydaje pokwitowanie serwisowe. Wydanie sprzętu możliwe jest po okazaniu przez Klienta tegoż pokwitowania, które musi zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze. W sytuacji braku pokwitowania, sprzęt można odebrać jedynie po okazaniu dowodu tożsamości lub udowodnienia, że jest się właścicielem/użytkownikiem podanego na pokwitowaniu numeru telefonu.
 3. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec wydłużeniu. Naprawy są realizowane w kolejności ich przyjęć.
 4. Za sprzęt pozostawiony w Serwisie i nie odebrany w przeciągu 60 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta przez Serwis jest pobierana opłata magazynowa w wysokości 5 zł za każdy dzień magazynowania. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu Serwisu, nie zwalnia Klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu w/w opłaty na rzecz Serwisu.
 5. Po upływie 90 dni nieodebrany z Serwisu sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez Klienta w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego Serwis nabywa rzecz niczyją przez jej objęcie w posiadanie samoistne.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do oddania nienaprawionego sprzętu o nieco innych objawach od tych, które zgłosił Klient oddając sprzęt do naprawy. Wynika to z faktu, iż aktualna usterka (np. zalanie, zwarcie w układzie zasilania) może powodować dalsze uszkodzenie urządzenia.
 7. Wszystkie kwoty podawane przez serwisantów są kwotami netto.
 8. Serwis zastrzega sobie prawa do wykonania naprawy do kwoty 100zł netto bez wcześniejszej zgody Klienta.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na nośnikach informacji w sprzęcie powierzonym Serwisowi, a będącymi w literze prawa treściami zabronionymi.
 10. Dostarczenie sprzętu do Serwisu odbywa się na koszt Klienta, który zobowiązany jest do odpowiedniego jego zapakowania. Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do Serwisu firma HuzarCom Łukasz Huzarski nie ponosi odpowiedzialności. Dostarczony sprzęt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku Klient pokryje koszt jego czyszczenia.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych pozostawionych przez Klienta na nośnikach danych. Na wyraźne życzenie Klienta Serwis może odpłatnie podjąć próbę zarchiwizowania wskazanych przez Klienta danych. Wynik odzyskiwania danych uzależniony jest m.in. od stanu w/w nośników.
 12. Oględziny, wycena i naprawa sprzętu dotyczy wyłącznie usterek podanych przez Klienta. Serwisant może nie dostrzec innych niewskazanych przez Klienta usterek.
 13. W wypadku rezygnacji Klienta z naprawy Serwis może naliczyć koszt przeprowadzenia ekspertyzy w wysokości 20-100zł netto, w zależności od ilości poświęconego czasu i materiałów zużytych do zdiagnozowania usterki.
 14. Odpady poserwisowe (np. wymienione przez Serwis części) są utylizowane. W przypadku chęci zachowania owych elementów Klient zobowiązany jest do zadeklarowania takiej chęci przy dostarczeniu sprzętu komputerowego.
 15. Na przeprowadzone naprawy Serwis udziela gwarancji według wcześniejszych ustaleń z Klientem. Dowodem posiadania gwarancji jest okazana „Karta Naprawy” podpisana przez serwisanta lub paragon czy faktura VAT. Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń zainstalowanego na sprzęcie oprogramowania (w tym systemu operacyjnego Windows) w wyniku zainfekowania przez wirusy lub złośliwe oprogramowanie, jak również w przypadku korzystania z nielegalnego oprogramowania.
 16. Firma HuzarCom Łukasz Huzarski będzie zwolniona od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wykonaną naprawę w przypadku uszkodzenia sprzętu powstałego w wyniku:
  • dokonywania przeróbek we własnym zakresie,
  • uszkodzeń mechanicznych (w tym zalania),
  • braku odpowiedniej konserwacji sprzętu (np. niedrożny układ chłodzenia),
  • losowych uszkodzeń nie zależnych od warunków eksploatacji (np. klęski żywiołowe).
 17. Firma HuzarCom Łukasz Huzarski nie przyjmuje reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych i braków w wyposażeniu sprzętu po odejściu Klienta od kasy.
 18. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych Serwisowi zadań. Informacje o tym jak przetwarzane są dane osobowe Klientów Serwisu dostępne są w siedzibie Serwisu oraz na www.huzarcom.pl/about/polityka-prywatnosci/.